Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Viktig dom för SAMI i Patent- och marknadsdomstolen

Domstolens bedömning förtydligar att rör det sig om en överföring i upphovsrättslagens mening och att hyrestagarna utgör ”ny publik”. Nordisk Biluthyrning överför ljudupptagningar till allmänheten genom att tillhandahålla bilar som är utrustade med radio- och cd-spelare för korttidsuthyrning och de är därför skyldiga att betala musikavgift.

 

– För Sami är det här en viktig dom och för alla oss som verkar genom upphovsrätten är det välkommet med en tydlig och vägledande bedömning. Sedan är det klart att det känns extra skönt att domstolen gör samma bedömning som vi redan har gjort, säger Ulrika Wendt, jurist på Sami.

 

Nordisk Biluthyrning betalade ersättning till Sami mellan 2011 och 2014 i enlighet med det ramavtal som då fanns mellan Sami och branschförbundet Biluthyrarna. Därefter sade Biluthyrarna upp avtalet och Nordisk Biluthyrning har sedan dess inte betalat någon musikavgift till Sami, utan bestridit fakturorna för åren 2015 och 2016.

 

– Sami vet att kunderna värdesätter möjligheten att lyssna på radio i bilarna och att det är något som efterfrågas. Det är också något som Nordisk Biluthyrning tidigare lyfte fram på sin hemsida, säger Ann Rosenberg, försäljningschef på Sami.

 

– Musikens betydelse för människor är stor. Den är starkt sammanlänkad med våra känslor och påverkar våra beteenden. Att erbjuda musik är en investering som leder till mätbara resultat – oavsett om det är i form av ökad försäljning eller nöjdare kunder, fortsätter Ann Rosenberg.

 

Nordisk Biluthyrning har genom domen även ålagts att betala för Samis rättegångskostnader. Eventuellt överklagande ska ställas till Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 april 2017 och prövningstillstånd krävs.

 

För mer information kontakta:

Ulrika Wendt, jurist

ulrika.wendt@sami.se

070-843 00 26

 

Ann Rosenberg, försäljningschef

ann.rosenberg@sami.se

08-453 34 14