Meny

Sami får nya stadgar

En enig extra föreningsstämma antog under måndagskvällen den 6/11 styrelsens förslag till nya stadgar. Beslutet är det andra i rad som krävs för att ändringarna ska träda i kraft och Sami har därmed fått nya stadgar.

Anledningen till stadgeändringarna är den nya lagstiftning om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som tillkom vid årsskiftet, och som påverkar Samis arbete och organisation. De nya stadgarna bidrar till ökad transparens och större föreningsdemokrati.

– Vi har sänkt trösklarna rejält för att fler ska gå från ansluten till medlem och ett flertal beslut, till exempel om föreningens ekonomi, kommer nu också att hanteras av föreningsstämman. Det innebär att medlemmarnas direkta inflytande växer och transparensen ökar, vilket känns väldigt bra, säger Jan Granvik, ordförande i Samis styrelse.

Om du missade stämman kan du se den i efterhand om du loggar in på Mina Sidor.

De nya stadgarna hittar du under Organisation.