Meny

Skatteblankett till Sound Exchange

Vill du som är huvudartist ha hjälp med skatteavdraget på ersättningar från Sound Exchange måste vi ha in en skatteblankett senast den 10/12. Får vi inte in blanketten i tid kommer Sound Exchange att dra av skatten i USA under hela 2018.

Från och med nästa år kommer Sami inte längre att ansvara för inbetalning av amerikansk skatt på ersättningar som samlats in i USA. Anledningen är att vi från den 1 januari 2018 inte längre kommer att uppträda som så kallad Qualified Intermediary i relation till den amerikanska skattemyndigheten.

Du som får ersättningar som huvudartist kan fortfarande skicka in skatteformulär till Sami, så hjälper vi dig i relation till SoundExchange. Ett korrekt ifyllt formulär ger dig rätt att endast betala skatt för ersättningen i Sverige och du kommer alltså inte att beskattas i USA.

Läs mer om skatteavdrag på ersättningar från USA