Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI tecknar första utväxlingsavtalet i Afrika

Sami tar ytterligare ett steg mot global täckning och är nu en av de första utövarorganisationer som tecknar avtal med sydafrikanska upphovsrättssällskapet SAMPRA. Avtalet undertecknades i september i år och omfattar ersättning för utsändning i radio och offentligt framförande.

– Den afrikanska kontinenten har länge varit en vit fläck på utövarnas rättighetsområde. Det är därför mycket glädjande att utvecklingen på den afrikanska kontinenten kommit igång och att insamlande organisationer börjat etableras, säger Martina Andersson, chef för Internationella Relationer på Sami.

Avtalet omfattar ersättning som samlats in för år 2014 och senare. På motsvarande sätt kommer Sami att betala ut ersättning för inspelningar som spelats i Sverige, för genombetalning till SAMPRA:s anslutna artister och musiker.

– Vi hoppas förstås att avtalet ska resultera i ersättning till våra svenska rättighetshavare. Men det är också politiskt viktigt för SAMPRA att kunna visa på relationer med utländska sällskap. Avtalet visar att vi har förtroende för deras organisation och verksamhet, vilket har betydelse för deras möjligheter att träffa avtal och samla in ersättningar i hemlandet, och för trovärdigheten i relation till de egna myndigheterna.

För mer information kontakta:
Martina Andersson, Internationella relationer, Sami
08-453 34 25, martina.andersson@sami.se

Sami (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från närmare 42 000 musikanvändare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. Sami har över 38 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. www.sami.se