Meny

Information från valberedningen

Samis valberedning önskar påminna om att nomineringar till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman 2018 bör vara oss tillhanda senast den 28 februari 2018. Vi har satt detta datum för att ha en chans att göra ett bra arbete. Nomineringar som inkommer efter detta datum kan inte behandlas av valberedningen. Dock kvarstår möjligheten att nominera direkt på stämman.

Valberedningen
valberedningen@sami.se