Meny

De rättighetshavare som är momspliktiga och normalt får moms utbetald på sina SAMI-ersättningar kommer därför inte få någon moms på sina PKE-ersättningar. På övriga ersättningar betalas moms ut som vanligt.

PKE-ersättningen ska inte räknas som omsättning av tjänst
EU-domen, C37/16, säger att privatkopieringsersättningen inte är momspliktig.

PKE syftar till att ge upphovspersoner, utövande konstnärer och andra rättighetshavare en viss kompensation när musik, film och tv kopieras för privat bruk. Domstolen anser att ersättningen inte kan ses som en omsättning av tjänst utan som en kompensation för skada, och ska därmed inte omfattas av mervärdesskatteplikt.