Meny

Mars-utbetalningen

Den 5 mars betalade vi ut 7 660 255 kr i ersättningar till 2 191 av Samis rättighetshavare i och utanför Sverige.

Utbetalningen består till största del av internationella ersättningar från bl.a. Brasilien, Danmark, Estland, Finland, Italien, Kanada, Lettland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Ungern och USA men också ersättningar insamlade i Sverige för offentligt framförande, ersättningar från radio, TV, vidaresändning via kabel samt från privatkopiering.