Meny
    sami.se » Nyhet »
  • 2017 – ett framgångsrikt år för Sami

2017 – ett framgångsrikt år för Sami

Samis föreningsstämma har den 14 maj antagit årsredovisningen för 2017 som visar ett framgångsrikt år för organisationen.

Insamlingen av ersättningar till artister och musiker uppgick till rekordhöga 203 mkr. Under året har organisationen satt av 170 mkr för framtida utbetalningar och för tidigare år utbetalades under 2017 totalt 132 mkr.

Du hittar alla siffror i Sami:s årsredovisning.

Årsmötet valde in Thomas Bjelkerud som ordinarie ledamot och Sanna Martin som suppleant.
Samis ordförande Jan Granvik tackade Per Herrey och Marie Selander som lämnade styrelsen i samband med föreningsstämman.

Samis styrelse 2018:
Jan Granvik
Erland Malmgren
Karin Inde
Maria Blom Cocke
Annika Törnqvist
Madeleine Wagemyr
Per Hägglund
Peter Eriksson
Katarina Henryson
Gunnar Lundberg
Thomas Bjelkerud
Peter Danemo (suppleant)
Ellinor Borggren (suppleant)
Sanna Martin (suppleant)

Vid det konstituerande mötet utsåg styrelsen Jan Granvik till ordförande, Erland Malmgren till 1:e vice ordförande och Karin Inde till 2:e vice ordförande.
Föreningsstämman godkände styrelsens förslag till modernisering av rollkoderna.
Vid första röstning godkände föreningsstämman också enhälligt styrelsens förslag till stadgeändring. En andra röstning kommer att hållas vid ordinarie föreningsstämma 2019.