Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Europaparlamentet garanterar inte ersättning till musiker och artister

Förslaget innehåller inte den oavvisliga rätt till ersättning som SAMI tillsammans med AEPO-ARTIS har arbetat för. Därför finns inga garantier för att våra nära 40 000 medlemmar ska kunna få en rättvis ersättning för sitt arbete.

Förslaget, som nu ska förhandlas med EU-kommissionen samt beslutas av hela Europaparlamentet, kan dock komma att ändras under processen. Den svenska regeringen samt enskilda europaparlamentariker kan påverka utformningen av lagstiftningen för att förbättra villkoren för musiker och artister. Men även om detta skulle misslyckas ger förslaget i sin nuvarande utformning medlemsstaterna möjlighet att på egen hand införa en oavvislig rätt till ersättning.

– Vi är inte nöjda med förslaget och kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa musikers och artisters rätt till ersättning. Svenska politiker har goda möjligheter att påverka utgången. Vi uppmanar dem att verka för en oavvislig rätt till ersättning. I första hand på EU-nivå och om det inte är möjligt, i andra hand garantera detta när direktivet implementeras i svensk lagstiftning, säger Stefan Lagrell, vd SAMI.

 

För mer information, se uttalande från AEPO-ARTIS kampanj Fair Internet.