Meny

Utbetalning i juni

Den 4 juni betalade vi ut 11 190 221 kr i ersättningar till SAMI:s rättighetshavare.

Juniutbetalningen innehåller ersättningar insamlade i Sverige för offentligt framförande samt ersättningar från radio, TV, vidaresändning via kabel och från privatkopiering samt internationella ersättningar.