Meny

SAMI i Almedalen 2018

Vi var på plats i Visby under årets Almedalsvecka.

Debatt i Almedalen visar att vi måste fortsätta arbetet med att införa en oavvislig rätt till ersättning

I söndags anordnade Piratpartiet ett seminarium om det pågående arbetet med upphovsrättsreformen. Diskussionen kretsade mest kring de mest uppmärksammade delarna i förslaget, artikel 11 och artikel 13. Trots ett tappert försök från bland annat Elisabet Widlund, VD för Musikförläggarna, fokuserade diskussionen mest på hur förändringarna påverkar globala internetplattformar som Youtube, än det faktum att musiker och artister går miste om ersättning när andra tjänar pengar på deras musik. Debatten klargjorde också att förslaget om en ny upphovsrättslagstiftning i EU kan genomgå en behandling i Europaparlamentets plenum. Det innebär att vi från SAMI:s sida kommer fortsätta bevaka och driva frågan om att införa en oavvislig rätt till ersättning.

Elektronikbranschen vill slippa betala musiker – vill skicka notan till skattebetalarna

Elektronikbranschen anordnade under måndagen ett seminarium i Visby om hur den svenska lagstiftningen om privatkopieringsersättningen kan förändras med en ny regering efter valet i höst. Riksdagens tillkännagivande till regeringen att tillsätta en utredning att se över systemet användes som hävstång i diskussionen. Samtliga partier i riksdagen är eniga om att det bör göras en översyn av systemet, men är noga med att lyfta fram att det handlar om att hitta en lösning som är långsiktigt hållbar. Det framkom med all tydlighet under seminariet att Elektronikbranschen vill hitta en modell där de slipper betala ersättningar som musiker och artister har rätt till och istället vill skicka notan till skattebetalarna.

Per-Arne Håkansson riksdagsledamot från Socialdemokraterna lyfte till exempel fram inkonsekvensen från Elektronikbranschen, att å ena sidan vara emot privatkopieringsersättningen genom att kalla den för en kassettskatt och å andra sidan förorda ett statsfinansiellt system.

Viveca Still, Andreas Linnet Jessen och Kacper Szkale var särskilt inbjudna gäster som lyfte fram erfarenheter från norden. Viveca Still lyfte fram att förändringarna i Finland gjort systemet med uppföljning av marknaden och utbetalningarna mer effektiv, men medgav samtidigt att systemet sannolikt hade sett annorlunda ut om EU-domstolen fattat sitt beslut tidigare.

SAMI i Almedalen 2018.

Richard Herrey – på artisters och musikers sida.

Björn Rosengren (S) – på artisters och musikers sida.