Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Europaparlamentet öppnar upp för oavvislig ersättningsrätt

Vad händer efter omröstningen i Europaparlamentet?
Närmast står en förhandling mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Det innebär att frågan kommer behöva hanteras i medlemsländerna. För Sveriges del innebär det att riksdag och regering kommer behöva ta ställning till förslaget. Vi räknar med att de kommer att vilja säkerställa musikers och artisters rättigheter och därför införa en oavvislig rätt till ersättning.

Läs mer om Copyright-direktivet