Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Europaparlamentet öppnar upp för oavvislig ersättningsrätt

Europaparlamentet öppnar upp för oavvislig ersättningsrätt

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för att öppna upp för medlemsländerna att införa en oavvislig ersättningsrätt. Vi välkomnar detta beslut eftersom bestämmelserna i artiklarna 14-16 är de enda i direktiven som tar itu med obalansen i förhållandet mellan parterna. Åtgärderna är ett steg i rätt riktning och kan bidra till att främja en rättvis ersättning för musiker och artister.

Vad händer efter omröstningen i Europaparlamentet?
Närmast står en förhandling mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Det innebär att frågan kommer behöva hanteras i medlemsländerna. För Sveriges del innebär det att riksdag och regering kommer behöva ta ställning till förslaget. Vi räknar med att de kommer att vilja säkerställa musikers och artisters rättigheter och därför införa en oavvislig rätt till ersättning.

Läs mer om Copyright-direktivet