Meny

Det största svenska ersättningsområdet i septembertutbetalningen är offentligt framförande, det vill säga ersättningar som SAMI samlat in från en mängd olika företag och organisationer som använder musik i sin verksamhet, exempelvis butiker, restauranger, hotell och gym.

Den svenska delen av utbetalningen omfattar även ersättningar från radio, TV och webb, som har samlats in från både public service och kommersiella kanaler. Dessutom gäller det ersättningar för vidaresändning via kabel och från privatkopiering.

Vi betalar också ut internationella ersättningar från Tyskland, Brasilien, Schweiz, Portugal, Holland, Irland, Grekland, USA, Sydkorea, Storbritannien, Serbien, Belgien, Norge, Finland, Tjeckien och Ryssland.

För första gången kan SAMI inkludera ersättningar som samlats in från systerorganisationerna serbiska PI och ryska RUR.

SAMI betalar ut dina utlandsersättningar utan några kostnadsavdrag för administration eller kommission. Det innebär att du erhåller 100 procent av den ersättning som samlats in i andra länder för din räkning och som, enligt SAMI:s avtal med utländska organisationer, betalas till SAMI för vidare betalning till dig.

SAMI:s internationella avtal täcker idag musikanvändningen i 48 länder. Enligt en sammanställning (2018) som gjorts av SCAPR, the Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights, är SAMI den utövarorganisation som globalt har flest aktiva internationella avtal på plats – det är vi väldigt stolta över!