Meny
  sami.se » Nyhet »
 • Samis ordförande Jan Granvik deltog i internationell konferens

Samis ordförande Jan Granvik deltog i internationell konferens

Den 2-3 oktober samlades flera musikfackförbund och intresseorganisationer på AFM:s och FIM:s konferens Economy of Streaming Media i Los Angeles för att diskutera strategier för hantering av musikers och artisters rättigheter i en allt mer digitaliserad musikbransch. Samis och Musikerförbundets ordförande Jan Granvik deltog i konferensen.

 • Varför har du deltagit på denna konferensen?
   Den internationella upphovsrätten har blivit allt viktigare i en digital och global värld. Utvecklingen på rättighetsområdet globalt påverkar svenska musikers möjligheter att få bättre ersättningar och villkor. Våra motparter är globala företag med stora ekonomiska muskler. Musiker och artister måste samordna sig globalt för att få en rättvis del av de värden vi är med och skapar.

 

 • Vilken fråga har dominerat konferensen?
   Det är digitaliseringen och hur den förändrar hela samhället. Nya affärs- och betaltjänster har gjort det svårare för musiker att hävda sina rättigheter och att få en rimlig ersättning. Det är bara en liten andel av de intäkter som musik genererar på nätet som når ut till musiker och artister. Utvecklingen ser likadan ut i hela världen.Nya företag med bakgrund i techbranschen har en kultur som krockar med upphovsrättstraditionen, t.ex. genom att kräva att olika rättigheter köps ut. Kraven på dessa utköp urholkar ersättningarna till musiker och artister.

 

 • Hur jobbar Sami och Musikerförbundet globalt för att förbättra villkoren för musiker och artister?
  Förutsättningarna för hur utövarorganisationer arbetar bäst skiljer sig mellan länderna. En avgörande fråga är om man skall arbeta för skärpt lagstiftning eller prioritera förhandlingar. I Sverige och delar av EU har lagstiftningen kommit längre än i USA och vi har en vana att förhandla utifrån detta. Eftersom den amerikanska lagstiftningsprocessen är trögare tvingas de amerikanska förbunden att i högre grad enbart förlita sig på förhandlingar med motparterna än vad vi behöver göra i Europa.

  I EU väntar Sami och Musikerförbundet på att Copyright-direktivet skall antas av medlemsländerna. Direktivet gör det möjligt för medlemsländer att införa en oavvislig rätt till ersättning. Min förhoppning är att det som händer i EU inspirerar fler länder att förbättra villkoren för musiker och artister. En förutsättning för detta är starka utövarorganisationer som samarbetar globalt. 

 

 •  Finns det något ytterligare som kan göras globalt för att förbättra villkoren för musiker och artister?
  Villkoren för musiker och artister kan förbättras inom det audiovisuella området om minst 30 länder ratificerar det internationella avtalet som kallas för ”Beijing treaty”. Det skulle innebära att musiker och artister får ersättningar från tjänster som Youtube. Sverige ratificerade avtalet år 2013.

 

 • Vad var ämnet för den paneldiskussion du deltog i?
  Jag pratade om att internationella upphovsrättsavtal ofta har intentionen att skydda musikers och artisters rättigheter men att tillämpningen av dem tyvärr sällan fungerar fullt ut. Det beror på att musiker och artister har en allt för svag förhandlingsposition i förhållande till de stora bolagen. För att jämna ut den stora maktobalans som råder måste vi därför införa en oavvislig rätt till ersättning, så att det generar en skälig ersättning till musiker och artister när andra tjänar pengar på vår musik.

 

Slutsatserna från konferensen finns sammanfattade HÄR.