Meny

Rapporten bygger på en enkätundersökning till ca 2 000 handelsanställda som fått svara på frågor om hur de upplever den musik som spelas på arbetsplatsen. Resultatet är tydligt: Musik är uppskattat, om det är musik man känner igen och har inflytande över. Det är även en möjlig förklaring till varför de anställda föredrar musik som spelas i butiker som har musikavtal med SAMI och Stim framför den friköpta musiken.

På arbetsplatser med musikavtal anser så mycket som hälften av de anställda (49%) att musiken är positiv för arbetsmiljön, medan en femtedel (21%) anser att den är negativ.

– Rapporten visar tydligt att det lönar sig att använda musik som de anställda uppskattar och att det i första hand är den typ av musik vi oftast hör på radio eller som ligger på våra topplistor, snarare än friköpt musik som vi inte känner igen, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

En annan slutsats är att de anställda upplever att butiker med SAMI- och Stim-avtal spelar musik som passar butikens varumärke bättre än de som har friköpt musik.

– Genom att teckna avtal med SAMI och Stim får butikerna tillgång till ett betydligt bredare och mer varierat utbud av musik som passar både anställda och kunder bättre, säger Stefan Lagrell.

Undersökningen finns att läsa i sin helhet här:
https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2018/musik-i-butik.pdf

Om friköpt musik

Friköpt musik (ibland även kallad olicensierad musik) innebär att bolag köpt loss rättigheterna från artister, musiker och andra upphovspersoner, så att dessa kan säljas vidare. Bolagen lockar ofta unga musiker med en direkt men låg betalning. Dessa bolag tvingar också musikerna att gå ur organisationer som SAMI och Stim som bevakar musikers upphovsrättsliga intressen. Musikerna får då inte den ersättning de har rätt till när annan musik de medverkat på spelas i exempelvis radio eller andra butiker.

För mer information kontakta

Stefan Lagrell, VD på SAMI
stefan.lagrell@sami.se, 08-453 34 70

Ninni Grufvman, pressansvarig på SAMI
ninni.grufvman@sami.se, 08-453 34 52

 

Läs pressmeddelandet här →