Meny

Senaste nytt på politikerkartan

SAMI jobbar aktivt med att påverka politiker och andra beslutsfattare för att förbättra möjligheterna för artister och musiker att få betalt när musik används på digitala plattformar.

Med hjälp av Edvin Alam, vår nye medarbetarkonsult med politiskt påverkansarbete som specialitet, har vi fått till flera viktiga möten. Bland annat har vi träffat Eskil Erlandsson (C), vice ordförande i EU-nämnden, som med intresse lyssnade på oss. Från Socialdemokraterna träffade vi bland andra Lawen Redar, Åsa Eriksson och Ulla Rydbeck från Kultur- och näringsutskottet. Det blev bra samtal om vilka svårigheter musiker och artister står inför och hur frågan kring ersättning från digitala plattformar ska behandlas på såväl europeisk som nationell nivå.

Som vi berättat tidigare driver vi en kampanj med vår europeiska organisation Aepo-Artis och med våra systerorganisationer världen över: https://www.fair-internet.eu/

Det pågår just nu ett försök till harmonisering av upphovsrätten inom EU, där texten i ett kommande direktiv bollas mellan olika institutioner. Här finns en liten möjlighet att faktiskt förbättra för artister och musiker, men ursprungstexten i direktivet har helt saknat skrivningar om rätt till ersättning för de som har allra sämst förhandlingsläge.

Närmast på agendan är så kallade trialog-förhandlingar där SAMI håller tummarna för att en relativt nytillkommen artikel ska röstas igenom med vettiga formuleringar. Med rätt skrivningar kan den öppna upp för att införa en oavvislig ersättningsrätt i Sverige.

Vi har också haft kontakt med juristerna på svenska justitiedepartementet och har förstått att Sveriges inställning visserligen inte är negativ till att införa denna möjlighet men att det krävs skrivningar i direktivstexten som inte blir urvattnade.

Att vi får en regering i Sverige skadar förstås inte heller. Vi fortsätter därför att boka in träffar med politiker för att sätta SAMI på kartan och för att skapa en förståelse för våra medlemmars svårigheter och rättigheter.

Ulrika Wendt
Jurist, SAMI