Meny

Som vi berättat tidigare driver vi en kampanj med vår europeiska organisation Aepo-Artis och med våra systerorganisationer världen över: https://www.fair-internet.eu/

Det pågår just nu ett försök till harmonisering av upphovsrätten inom EU, där texten i ett kommande direktiv bollas mellan olika institutioner. Här finns en liten möjlighet att faktiskt förbättra för artister och musiker, men ursprungstexten i direktivet har helt saknat skrivningar om rätt till ersättning för de som har allra sämst förhandlingsläge.

Närmast på agendan är så kallade trialog-förhandlingar där SAMI håller tummarna för att en relativt nytillkommen artikel ska röstas igenom med vettiga formuleringar. Med rätt skrivningar kan den öppna upp för att införa en oavvislig ersättningsrätt i Sverige.

Vi har också haft kontakt med juristerna på svenska justitiedepartementet och har förstått att Sveriges inställning visserligen inte är negativ till att införa denna möjlighet men att det krävs skrivningar i direktivstexten som inte blir urvattnade.

Att vi får en regering i Sverige skadar förstås inte heller. Vi fortsätter därför att boka in träffar med politiker för att sätta SAMI på kartan och för att skapa en förståelse för våra medlemmars svårigheter och rättigheter.

Ulrika Wendt
Jurist, SAMI