Meny

En av SAMI:s viktigaste frågor är införandet av en oavvislig rätt till ersättning när andra tjänar pengar på deras musik oavsett plattform. Hur ser du på det?
– Konstnärer har samma rätt som alla andra professioner att kunna leva på sitt yrke, i detta fall sitt konstnärskap. Detta har moderaterna upprepat otaliga gånger. I detta inkluderar vi både perspektivet att konstutövare, som till största del är egenföretagare, skall ges vettiga förutsättningar såsom varandes företagare såväl som en modern lagstiftning som lever upp till de nya krav vår digitala tidsålder ställer.

Vilket är ditt främsta musikminne?
– När jag som 9-åring sjöng solo på stor scen. Jag var väldigt nervös men det gick galant.

Hur får vi en teknikoberoende upphovsrätt som säkerställer utövarnas rättigheter?
– Genom att grundläggande förstå vår samtid och politikens nya förutsättningar. Politikens kvarnar mal långsamt, lagstiftning och andra förändringar bereds i långa och noggranna processer. Detta är i grunden bra. Men den digitala utvecklingen går väldigt fort. Lagstiftning tenderar att vara omodern innan den beslutas vilket vi behöver analysera. Vi får inte låta det goda, alltså noggrannhet och förankring, bli det godas fiende genom att konstnärers rättigheter sätts ur spel. Detta är långsiktigt en stor politisk utmaning.

Det kommer att tillsättas en utredning om privatkopieringsersättningen. Vad tycker du att utredningen ska ta fasta på?
– Ingångsvärdet skall vara att konstnärer skall kunna leva på sitt yrke och att en modern lagstiftning, med möjlighet att förändras över tid, möter den nya tidens krav och utmaningar.