Meny

Auddly – vad ska man göra?

Har du också läst om SAMI:s samarbete med Auddly och hur bra det kommer att bli? Undrar du också om man behöver göra något själv? Svaret är ja. Det du behöver göra är att koppla ett Auddly-konto till ditt SAMI-konto.

Auddly är en tjänst där musikkreatörer kan registrera information och mycket mer om sina verk och inspelningar. Syftet är att så tidigt som möjligt i ett verks och en inspelnings liv dokumentera så nära källan som möjligt, och därmed ge förutsättningar till en hög kvalitet på metadata. Det ger i sin tur säkra och korrekta ersättningar och metadata som kan delas med andra tjänster.

För unik identifiering av en kreatör kan man i Auddly göra en IPN-verifiering av utövare. SAMI och Auddly har integrerat sina system för att kunna IPN-verifiera SAMI:s anslutna och medlemmar. Genom att koppla ihop sitt Auddly-konto med sitt användar-id på SAMI:s Mina Sidor så kopplas dessa två tjänster ihop med hjälp av IPN. Det innebär att alla registreringar som görs i Auddly framöver kommer att kopplas till den unika identifierare som IPN utgör.

Gör så här:

Nästa steg i samarbetet mellan SAMI och Auddly är att föra över repertoar-information (metadata) till SAMI:s funktion SAMI-listan, vilket innebär att Auddly-registreringen blir en förregistrering av låtar in till SAMI:s system. I och med att utövaren är kopplad till rätt IPN redan i Auddly kan vi vara säkra på att vi har rätt ansluten/medlem registrerad på våra låtar.