Meny

Auddly är en tjänst där musikkreatörer kan registrera information och mycket mer om sina verk och inspelningar. Syftet är att så tidigt som möjligt i ett verks och en inspelnings liv dokumentera så nära källan som möjligt, och därmed ge förutsättningar till en hög kvalitet på metadata. Det ger i sin tur säkra och korrekta ersättningar och metadata som kan delas med andra tjänster.

För unik identifiering av en kreatör kan man i Auddly göra en IPN-verifiering av utövare. SAMI och Auddly har integrerat sina system för att kunna IPN-verifiera SAMI:s anslutna och medlemmar. Genom att koppla ihop sitt Auddly-konto med sitt användar-id på SAMI:s Mina Sidor så kopplas dessa två tjänster ihop med hjälp av IPN. Det innebär att alla registreringar som görs i Auddly framöver kommer att kopplas till den unika identifierare som IPN utgör.

Gör så här:

Nästa steg i samarbetet mellan SAMI och Auddly är att föra över repertoar-information (metadata) till SAMI:s funktion SAMI-listan, vilket innebär att Auddly-registreringen blir en förregistrering av låtar in till SAMI:s system. I och med att utövaren är kopplad till rätt IPN redan i Auddly kan vi vara säkra på att vi har rätt ansluten/medlem registrerad på våra låtar.