Meny

Förändring i SAMI:s styrelse

Gunnar Lundberg har meddelat att han avgår ur SAMI:s styrelse med omedelbar verkan, av personliga skäl. Därmed avgår han även som ordförande ur Nalens styrelse. Karin Inde tar över Gunnars roll som ordförande i Nalen fram till stämman i maj.