Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Över 17 miljoner i årets första utbetalning

Över 17 miljoner i årets första utbetalning

Den 8 februari betalar vi ut 17 429 325 kr i ersättningar till 4 270 av SAMI:s anslutna musiker och artister i och utanför Sverige.

Utbetalningen i februari består till största del av internationella ersättningar som SAMI samlat in från flera av våra systerorganisationer runt om i världen.
Ersättningarna kommer bland annat från Brasilien, Estland, Lettland, Litauen, Belgien, USA, Polen, Rumänien, Schweiz, Spanien, Irland, Holland, Italien, Grekland, Panama, Portugal, Kroatien, Serbien, Kanada, Japan, England, Danmark, Norge, Finland, Slovakien, Sydkorea och Ryssland.

Utbetalningen som vi vanligtvis gör i mars kommer i år redan i februari. Det gör vi för att underlätta övergången till vårt nya datasystem för medlemsdata, repertoarfördelning och utbetalning. Det nya systemet ”STAR” beräknas tas i bruk i slutet av mars.