Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Över 17 miljoner i årets första utbetalning

Utbetalningen i februari består till största del av internationella ersättningar som SAMI samlat in från flera av våra systerorganisationer runt om i världen.
Ersättningarna kommer bland annat från Brasilien, Estland, Lettland, Litauen, Belgien, USA, Polen, Rumänien, Schweiz, Spanien, Irland, Holland, Italien, Grekland, Panama, Portugal, Kroatien, Serbien, Kanada, Japan, England, Danmark, Norge, Finland, Slovakien, Sydkorea och Ryssland.

Utbetalningen som vi vanligtvis gör i mars kommer i år redan i februari. Det gör vi för att underlätta övergången till vårt nya datasystem för medlemsdata, repertoarfördelning och utbetalning. Det nya systemet ”STAR” beräknas tas i bruk i slutet av mars.