Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Europaparlamentet röstar JA till Copyrightdirektivet

SAMI välkomnar en modernisering av upphovsrätten, men konstaterar samtidigt att mycket arbete återstår för att säkerställa rimliga förhandlingsförutsättningar för musiker och artister på upphovsrättsmarknaden. För SAMIs del har frågan om en oavvislig ersättningsrätt länge varit högt prioriterad. Det är tydligt att tekniken har sprungit förbi lagstiftningen för länge sedan. Även om direktivet lyfter betydelsen av att stärka utövarnas position ger formuleringarna betydande tolkningsfrihet i enskilda medlemsländer. Nu börjar därför arbetet med att säkerställa att direktivet implementeras på ett klokt sätt som även förbättrar och förtydligar rätten till ersättning för musiker och artister.