Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI välkomnar att ministerrådet röstat JA till Copyrightdirektivet

Nu återstår därför att modernisera upphovsrätten på ett klokt och balanserat sätt i medlemsländerna genom implementeringen av direktivet. För SAMIs del är det särskilt prioriterat att implementeringen tryggar att artister och musiker får en proportionerlig och rättvis del av den ersättning som digital användning genererar på upphovsrättsmarknaden. Införande av en oavvislig ersättningsrätt är en helt avgörande förutsättning för att uppnå detta. Nu börjar det viktiga arbetet med att implementera direktivet.