Meny

Hej Lawen! Har du något särskilt musikminne?
Musiken är en sådan integrerad del av mitt liv att jag kopplar de flesta av mina minnen till musik. Jag är uppvuxen i Vällingby och såg vad 165- studion i Hässelby Gård gjorde med hiphopen på 90-talet. Artister som Blues, Ken Ring, Linda Pira, Houman och Big Fred blev våra största förebilder. På den tiden var 165-studion basen för svensk hiphop i Stockholm och konserterna på fritidsgårdarna det alla ville gå på.

 

Många talar om att musiken är den mest jämlika konstformen. Vad tänker du om det?
Musiken är idag tillgänglig men det gör den inte nödvändigtvis jämlik. Även musiken behöver politik för att låta barn och unga få vidga vyerna och lära sig spela instrument. Jag spelade piano på den kommunala musikskolan i Vinstaskolan. Min pianolärare Åsa Sedman var den som lärde mig noter och själva spelandet. Men det var hon som fick musiken att växa för mig. Hon introducerade mig för legenderna Vivaldi, Chopin, Mozart, Bach och Beethoven. Hon gav mig insikten att nationalscener och operahus är platser som också är mina. Därför lägger jag stor vikt vid resurser och utveckling för kulturskolan.

Det var värt alla bråk att få tillbaka utvecklingsbidraget för kulturskolan som M och KD skar ner i.

 

Vad tycker du behöver göras för att stärka utövares försörjningsmöjligheter framöver?
Socialdemokraterna är det enda svenska parti som stått bakom upphovsrättsdirektivet av just det skälet att utövares försörjningsmöjligheter ska säkras i en digital värld. Men mer behöver göras. Vi har nu en konstnärspolitisk utredning som vi tittar närmare på. Sociala försäkringar och pension är de områden som vi måste förstärka.

 

Och vilka utmaningar kan du se för utövare i samband med den snabba digitaliseringen?
Givetvis upphovsrätten och de sociala medieplattformarnas ansvar gentemot utövare. Vi jobbar på det.

 

Hur ser du på förslaget om en lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker, en s.k. oavvislig ersättningsrätt?
Det är oerhört viktigt att musiker får en rättvis ersättning när deras prestationer utnyttjas i den digitala miljön. Frågan om oavvislig ersättningsrätt lades inte fram av kommissionen, därav har den inte behandlats. Detta utesluter dock inte att det kan finnas anledning att titta närmare på frågan efter att en grundlig analys har gjorts.