Meny

– Vi har haft en bättre utveckling vad gäller insamlingen än vi vågat hoppas på och under året betalade vi ut 201 miljoner kronor, vilket är mer än någonsin förut. Redan förra året var vi stolta över rekordresultatet 2017, och nu har vi alltså en ökning med nästan 52 procent sedan dess, säger Stefan Lagrell, vd SAMI.

– Även vårt internationella arbete med sikte på global täckning visar goda resultat och de internationella intäkterna går för första gången om intäkterna för offentligt framförande i Sverige, säger Stefan Lagrell.

Totalt samlade SAMI in 218 miljoner kronor under 2018, varav 76 miljoner kom genom internationella samarbetsavtal. Av de anslutna som fick ersättning under året, var endast 25 procent kvinnor. Bland de som fått högst ersättning från SAMI (topp 30) ser dock fördelningen annorlunda ut, där står kvinnor för 37 procent av de utbetalda ersättningarna.

– Årets fina resultat är ett kvitto på verksamhetens styrka och fokus på huvuduppgiften – att samla in och fördela rättighetsmedel. Men jag kan bara konstatera nivån på ersättningar som genereras från digitala plattformar fortfarande är oacceptabelt låg. Därför kommer vi fortsatt arbeta för att artister och musiker ska få en lagstiftning som garanterar en oavvislig ersättningsrätt även från strömmade tjänster, säger Jan Granvik, ordförande SAMI.

SAMI i siffror 2018
• Total insamling: 218 Mkr
• Total utbetalning: 201 Mkr
• Ersättning avsatt för framtida utbetalning: 180 Mkr
• Antal anslutna i slutet av året: 40 900
• Antal anslutna som fick ersättning under året: 12 906
• Totalt fick 12 906 artister och musiker ersättning (SAMI-anslutna och anslutna till utländska sällskap).

SAMI:s styrelse 2019
Vid föreningsstämman antogs följande ledamöter och suppleanter:

• Erland Malmgren (omval ledamot)
• Katarina Henryson (omval ledamot)
• Thomas Bjelkerud (omval ledamot)
• Annika Thörnqvist (omval ledamot)
• Per Hägglund (omval ledamot)
• Sanna Martina (nyval ledamot)
• Katarina Leoson (nyval ledamot)

• Peter Danemo (omval suppleant)
• Ellinor Borggren (omval suppleant)
• Simon Norrthon (nyval suppleant)

Ledamöter i styrelsen som har 1 eller 2 år kvar av sitt förordnande:
• Jan Granvik
• Peter Eriksson
• Karin Inde
• Maria Blom

I samband med stämmans avslutande tackade SAMI:s ordförande Jan Granvik avgående styrelseledamoten Madeleine Wagemyr samt Gunnar Lundberg som avgick som styrelseledamot tidigare under året för värdefulla insatser för organisationen.