Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI tecknar utväxlingsavtal med Georgien

Pressmeddelande
2019-05-06

SAMI tecknar utväxlingsavtal med Georgien

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har träffat ett avtal om utväxling av upphovsrättslig ersättning med det georgiska
systersällskapet GCA – Georgian Copyright Association.

SAMI tar ytterligare ett steg mot global täckning och är nu en av de första utövarorganisationer som tecknar avtal med georgiska upphovsrättssällskapet GCA. Avtalet omfattar ersättningar för musik i radio- och tv, samt offentligt framförande.

GCA är historiskt ett upphovsmannasällskap men sedan förra året företräder de även utövare och producenter på musikområdet. GCA:s insamling omfattar i dagsläget ersättning för musikanvändning på hotell, caféer och liknande, men förhandlingar med radio- och TV företagen har inletts och ska förhoppningsvis resultera i ett avtal i närtid.

– GCA företräder så kallade featured artists, det vill säga huvudartister, som solister och grupper. Det innebär i praktiken att studio- och bakgrundsmusiker inte kommer att få betalt under avtalet med GCA, säger Martina Andersson, chef för Internationella Relationer på SAMI.

Den första utväxlingen är planerad till i slutet av 2019 och omfattar musikanvändning under åren 2015–2018. Det är första gången som GCA utväxlar ersättningar med utländska sällskap. På motsvarande sätt kommer SAMI att betala ut ersättning för inspelningar som spelats i Sverige, för genombetalning till GCA:s anslutna artister.

– Vi är stolta över att vara en av de första organisationerna att teckna avtal med GCA och hoppas förstås att avtalet ska resultera i ökade ersättningar för våra svenska rättighetshavare. Men det är också politiskt viktigt för GCA att kunna visa på goda relationer med SAMI som har ett gott renommé bland övriga utländska sällskap. Avtalet visar att vi har förtroende för deras organisation och verksamhet.

– Det har även betydelse för deras möjligheter att träffa avtal och samla in ersättningar i hemlandet, och för trovärdigheten i relation till de egna myndigheterna, liksom för SAMI:s möjligheter att påverka GCA:s förvaltning i positiv riktning – SAMI har exempelvis redan påtalat vikten av att även studio- och bakgrundsmusikers rättigheter tas till vara i Georgien.

För mer information kontakta:
Martina Andersson, Internationella relationer, SAMI
08-453 34 25, martina.andersson@sami.se

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artister och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell lagstiftning. SAMI representerar över 40 000 artister och musiker, både nationellt och internationellt, och samlar in upphovsrättslig ersättning till medlemmarna när deras musik framförs offentligt. Bara i Sverige betalar cirka 40 000 musikanvändare för att få använda musik i sin verksamhet. Internationellt har SAMI 62 avtal i 50 länder, vilket gör SAMI till den organisation som har högst antal aktiva avtal för artister och musiker över hela världen. SAMI arbetar ständigt för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i insamlingen för att öka intäkterna för utövande såväl i Sverige som internationellt.

www.sami.se