Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Upphovsrättsdirektivet – vägen framåt

Diskussionerna har som bekant gått minst sagt heta såväl innan direktivet slutligen antogs av ministerrådet som efteråt under EU-parlamentsvalrörelsen. Påståenden och spekulationer om direktivets konsekvenser har varit många och det är framförallt artiklarna 15 (tidigare 11) och 17 (tidigare 13) som har debatterats. Dessvärre har det, inte minst i valrörelsens intensiva skede, förekommit generaliserande och felaktiga påståenden. Det är tråkigt, eftersom det inneburit ett visst bakslag när det gäller förståelsen för upphovsrättens värde – för enskilda utövares villkor och för branschen, men också betydelsen för Sverige som land.

Trots att Sverige är ett litet land kan vi nästan hålla jämna steg med musikbranscherna i länder som USA och Storbritannien. Musik är helt enkelt en viktig del av vad som brukar kallas Sverigebilden. För oss som tycker att det ska gå att tjäna pengar på musik även i en digitaliserad värld och som vill se ett starkt musiksverige är utvecklingen i den politiska retoriken problematisk. Så nu börjar arbetet med att säkerställa såväl en bra implementering av direktivet, som att stärka stödet för upphovsrätten på nätet.

/Ulrika Wendt, jurist