Meny

Visitadagen 6 maj
Mellan Visitas årsmöte och ett gediget scenprogram, stod vi som utställare i stora salongen på Berns i Stockholm. Där blev det många trevliga möten under dagen med kunder som spelat bakgrundsmusik i många år men också nya, musiksugna HoReCa-företagare. Vi stötte också på restaurangchefer och franchisetagare som inte spelar den upphovsrättsskyddade repertoaren i sina verksamheter, för att man på central nivå valt att skära i musikkostnaderna och istället implementerat en billigare musiklösning. I dessa samtal framkom det tydligt att det finns ett glapp mellan

  • hur man tror att musiken fungerar ute på restauranggolvet och
  • hur den på riktigt fungerar och tas emot av de anställda och gästerna där ute

Vi kan bara konstatera att de som fattar besluten skulle behöva se musiken som en viktig investering och ta hänsyn till fler parametrar än enbart priset.

15-16 maj Retail Experience Live på Kistamässan
Efter Visitadagarna laddade vi raskt om tillsammans med Stim för två dagar med fullt fokus på retailbranschen, en bransch som verkligen utmanas just nu.

Många bolag genomgår tuffa besparingsprogram samtidigt som digitaliseringen krävt stora investeringar och mitt i detta pågår kampen om att vara relevant och attraktiv för kunden. Årets buzzword är helt klart ”Customer Experience” och var även ett återkommande samtalsämne på mässans olika scener. Det gjorde det än mer naturligt för oss att prata om musikens värde och vikten av en genomtänkt musikinvestering. SAMI och Stim ska vara självklara samarbetspartners för den som vill skapa unika kundupplevelser och samtidigt bidra till en hållbar musikbransch där de som skapat musiken får betalt när musiken används.

Besökarna fann oss även i det gedigna scenprogrammet, där vi tillsammans med chefsekonom Stefan Carlén lyfte Handelsanställdas Förbunds färska undersökning ”Musik i butik”. Den leder våra tidigare teser i bevis – musik är viktig för de anställda och en arbetsmiljöfråga. Satsar man på rätt musik får man motiverade och engagerade anställda. Och vad är fysisk handel och ”Customer Experience” utan engagerad personal?!

Det får oss att slutligen återknyta till Visitadagen och Petter Stordalens föredrag där han pratade varmt om företagskulturen – ”culture is king”. Genom att prioritera de mjuka värdena och satsa på de anställda bygger man framgång. Tänk investering framför kostnad. Hans budskap rimmar med SAMI:s argument för att spela riktig musik. Man måste våga satsa och se en hållbar musiklösning som en viktig investering för de anställda, kunderna, varumärket och försäljningsresultatet.

/Johanna Westberg, Key Account Manager

Se föreläsningen från Retailmässan: