Meny

Oktoberutbetalningen

Den 11 oktober betalar vi ut 70,6 miljoner kr till 10 701 artister och musiker i och utanför Sverige.

Den svenska delen av utbetalningen kommer från flera olika områden. Den största delen kommer från offentligt framförande, det vill säga när till exempel butiker, restauranger, hotell och gym spelar musik i sin verksamhet. Andra områden är radio, tv och webb, där vi samlar in pengar från både public service och kommersiella kanaler, samt privatkopiering och vidaresändning via kabel.

Utbetalningen innehåller också pengar som vi samlat in från Tyskland, Brasilien, Schweiz, Portugal, Holland, Litauen, USA, Sydkorea, Storbritannien, Slovenien, Belgien, Norge, Finland, Island, Danmark, Ungern och Sydafrika.

SAMI:s internationella avtal täcker idag musikanvändningen i 50 länder och vi är stolta över att vara den organisation som har flest aktiva internationella avtal världen över. Dina utlandspengar betalar vi alltid igenom utan några kostnadsavdrag för administration eller kommission. Du får alltså 100 procent av vad som samlats in för din räkning i alla de länder SAMI har avtal med.