Meny

Tips från SAMI:s valberedning

Redan nu är det möjligt att nominera styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman 2020. Det enda kravet för att bli nominerad är att man är medlem med rösträtt. Mejla valberedningen på: valberedningen@sami.se