Meny

Decemberutbetalningen består till största delen av ersättningar från utlandet som vi samlat in via våra internationella avtal med organisationerna i Estland, Lettland, Litauen, Österrike, Polen, Kroatien, USA, Finland, Norge, Slovakien samt från båda organisationerna i Frankrike.

Vi är särskilt glada över att avtalet med SPEDIDAM äntligen gett utdelning efter omfattande påtryckningar från vår sida, och ett omfattande arbete med att spåra medverkan av SAMI-anslutna musiker i franska spelrapporter avseende gamla spelår (2013-2015). Ersättningen från SPEDIDAM omfattar totalt dryga 7,5 miljoner kronor och avser framför allt medverkan som studio- och bakgrundsmusiker (huvudartister får sina ersättningar under avtal med franska ADAMI). SAMI räknar med att under nästa år hämta hem och betala igenom ersättningar för spelåren 2016-2017 och eventuellt även del av 2018, vilket innebär att tidigare problem med försenade ersättningar från SPEDIDAM förhoppningsvis är löst.

Du vet väl att SAMI betalar ut dina utlandsersättningar utan några kostnadsavdrag för administration eller kommission. Det innebär att du erhåller 100 procent av den ersättning som samlats in i andra länder för din räkning och som, enligt SAMI:s avtal med utländska organisationer, betalas till SAMI för vidare betalning till dig.

SAMI:s internationella avtal täcker idag musikanvändningen i 50 länder vilket innebär att SAMI är den utövarorganisation som globalt har flest aktiva internationella avtal på utövarområdet – det är vi väldigt stolta över!