Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Hallå där Jan Granvik: Vad gör ni i styrelsen just nu?

Jan Granvik, ordförande i SAMI:s styrelse

Varför är utövarnas situation så viktig för dig?

– Artister och musiker står för innehållet i den musik som konsumeras. Alla lyssnar på musik och därmed blir utövarna en viktig del av välfärden i samhället. De värden som musiken skapar fördelas inte på ett rättvist sätt. Vi som skapar eller framför innehållet som musikindustrin och de digitala plattformarna gör stora förtjänster på ska ha en rimlig andel av vinsten, så ser det inte ut idag.

Vad är det viktigaste som SAMI:s styrelse vill uppnå för utövarna?

– Vi vill hjälpa utövarna att få en betydligt starkare position, som genererar rimliga och rättvisa ersättningar. Det gör vi genom att arbeta för en oavvislig ersättningsrätt och motarbeta buy-outs.

Hur ser SAMI:s styrelse på den oavvisliga ersättningsrätten?

– Tanken med nuvarande lagstiftning var att musiker skulle få del av de ekonomiska värden som deras musik skapar. Men musiker får ingen ersättning alls från streamingtjänsterna när deras musik spelas där. Därför måste lagen anpassas till den nya tekniken och införa en obligatorisk ersättning, det vi kallar oavvislig ersättningsrätt. Den ska inte vara möjlig att förhandla bort. SAMI skulle samla in ersättningen från plattformarna och betala ut till artister och musiker på samma sätt som andra insamlade ersättningar.

– Även royaltyartister tjänar alldeles för lite på den affärsmodell som streamingbolagen skapat. Det finns en stor frustration och uppgivenhet då styrkeförhållandena i förhandlingar om royalty är helt i obalans.  Det är näst intill omöjligt att få en rimlig del av de ekonomiska värden som skapas, så även royaltyartister ska ha rätt till en oavvislig ersättningsrätt som inte går att förhandla bort.

Hur jobbar ni med frågan?

– Vi arbetar för att införa den oavvisliga ersättningsrätten i svensk lagstiftning för att musiker och artister ska få betalt även för streaming. SAMI har bedrivit lobbyaktiviteter mot svenska politiker under ett par års tid nu, för att få svenska politiker att rösta för ett införande av en oavvislig ersättningsrätt i EU-direktivet och har även deltagit i samordnade europeiska kampanjer som ”Fair Internet” som drivit samma fråga på europeisk nivå.

Varför är det inte okej med buy-outs?

– Kulturarbetare bidrar till välfärden i olika omfattning och de konstnärliga prestationer som konsumeras mest ska få störst ekonomisk kompensation för sin insats. Detta är en grundläggande byggsten i hela upphovsrätten. Att sälja ut sin musik i ett totalt ”friköp” undergräver hela systemet.

– Det finns fortfarande ett starkt stöd för ett fungerande upphovsrättssystem från politiken och samhället. Skulle vi utövare själva börja medverka till urholkningen av detta och bekräfta att musik är att betrakta som vilken vara som helst, kommer ingen att få betalt till slut, inte ”annat än smulor”.

– Artisters och musikers prestationer ska även fortsatt betraktas som immaterialrätt och få betalt enligt de system samhället satt upp enlig lag, med rimlig kompensation för sin insats.

Varför är politiskt arbete och påverkansarbete så viktigt och varför har det blivit en prioriterad fråga just nu?

– En förändring av upphovsrättlagstiftningen är en mycket lång process eftersom det i praktiken kräver ett EU-direktiv för att förändra svensk lagstiftning. Vi har ett skarpt läge idag med Copyrightdirektivet på bordet som kan ge vissa förbättringar i lagstiftningen för oss musiker och artister.

– I den processen är det viktigt att vi är med och lyfter våra aspekter för lagstiftaren för att stärka utövarnas ställning så mycket som möjligt. Copyrightdirektivet ska implementeras i svensk lagstiftning senast 7 juni 2021.