Meny

Vi betalar ut 27 589 000 kronor till 7 296 SAMI-anslutna artister och musiker, både i och utanför Sverige. Betalningen består både av svenska och internationella ersättningar, och den svenska delen av utbetalningen kommer från flera olika områden. Den största delen kommer från radio, tv och webb samt en mindre del av offentligt framförande. Det är dock viktigt att förstå att när vi nu tidigarelägger delar av den svenska utbetalningen så kommer utbetalningen i september kommer att bli mindre än normalt.

Utbetalningen innehåller också pengar som vi samlat in från Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Ersättningen från Spanien och Storbritannien består till viss del av förskott som kommer att avräknas mot kommande betalningar.

Nästa utbetalning planeras till i slutet av juni.