Meny

Varför behövs en oavvislig ersättningsrätt?

Digitaliseringen och nya globala affärsmodeller har kraftigt förändrat villkoren för landets musiker och artister. Möjligheterna att nå ut med musik har blivit bättre, men möjligheten att få skäligt betalt har samtidigt försämrats. Den negativa spiralen med allt skevare villkor i musikbranschen måste motverkas.

Musiker och artister måste ha rätt till en garanterad minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. Om en oavvislig ersättningsrätt införs i Sverige skulle fler musiker och artister kunna försörja sig på sin musik och svensk musikkultur skulle få större möjlighet att bära sig själv ekonomiskt.

En oavvislig ersättningsrätt för musiker och artister finns redan i andra EU-länder, till exempel i Spanien och Belgien, samt delvis även i Tyskland. Sverige bör som ledande musiknation inte halka efter utan vara med och leda utvecklingen.

 

Vad innebär en oavvislig ersättningsrätt?

En oavvislig ersättningsrätt kan utformas på olika sätt. SAMI förespråkar en modell med följande innehåll:

  • Artister och musikers ensamrätt ska kompletteras med en garanteras rätt till ersättning när musik streamas
  • Oavsett hur eventuell ersättning har utgått ska artisten och/eller musikern – utöver denna – ha rätt till en oavvislig ersättningsrätt för streaming
  • Ersättningen ska stå i proportion till hur ofta som de medverkar på spelas genom musiktjänster som till exempel Spotify
  • Ersättningsrätten ska vara tvingande och förvaltas av en kollektiv förvaltningsorganisation (SAMI)
  • Den ska betalas av den som gör låten tillgänglig för allmänheten (plattformen)