Meny

När konsumtionen gått från försäljning av CD-skivor till streamingtjänster har inkomsterna minskat. I en enkät som gjorts i SAMI:s (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) regi presenteras en dyster – för att inte säga nattsvart, bild av hur det är att leva och verka som musiker idag. Av 350 svarande musiker uppger över 300 att deras arbete oftast sker utan kontrakt, att de inte befinner sig i en situation där de är förmögna att försvara sina rättigheter – många gånger för att det råder stor osäkerhet om vad de faktiskt har för rättigheter, men kanske framförallt att den ersättning de får för merparten av sitt arbete är i bästa fall låg, i de allra flesta fall nästintill obefintlig.

I princip alla respondenter uppger att de – trots många års utbildning och erfarenhet i yrket – inte kan försörja sig på att skapa musik. De arbetar extra, eller snarare, heltid med något annat för att kunna finansiera utövningen av det yrke de är utbildade inom. Vissa har startat eget för att slippa mellanhänder i utbetalningen av den lilla summa pengar deras musik faktiskt drar in. Många poängterar att förhållandena i branschen har försämrats sedan musiken digitaliserades. Det är inte konstigt. Musik konsumeras idag i form av streamning, och för detta får musikerna i princip ingenting. ”Kaffepengar”, uttrycker flera respondenter.

Det är ingen nyhet att artister och musiker i princip inte tjänar någonting på streams – trots att deras låtar kan ha spelats miljontals gånger. Det märkliga i sammanhanget är att inget görs åt saken.

Den rådande situationen i dagens musiksverige är inte bara djupt orättvis utan i förlängningen också förödande för hela branschen. En av respondenterna i enkäten uttrycker situationen i klarspråk: Det här tar död på musikerna.

Tack för kaffet, men det duger inte.