Meny

Utövarnas ställning i musikbranschen har försämrats under senare år, och det finns risk för fortsatt försämring. Detta bottnar i hur vi idag lyssnar på och betalar för musik, och att det skiljer sig kraftigt från hur det såg ut när nuvarande lagstiftning kom till.

Skivförsäljning och radiolyssnande har till stor del ersatts av, och kompletterats med, lyssnande på digitala plattformar via poddar och strömmade tjänster. Artister och musiker går därför miste om tidigare viktiga inkomstkällor.

Artisters och musikers motpart på marknaden är i allt större utsträckning globala storbolag med mycket stort inflytande över branschen, och med möjlighet att tämligen ensidigt bestämma villkoren. Denna skevhet kräver lagstiftning för att komma åt. Lagstiftningen måste garantera att alla får betalt för allt nyttjande, oavsett vilken teknik eller vilka tjänster som tillkommer.

Du kan stödja arbetet för en oavvislig ersättningsrätt

Vi behöver din hjälp med:

  • personliga berättelser om musiker som får dåligt eller inget betalt från streamingtjänster
  • fördjupande fakta om branschvillkor och förhandlingar
  • kontakt med relevanta politiker och tjänstemän i främst riksdag och regering
  • förslag på opinionsbildare eller musiker som kan agera ambassadörer
  • att själv vara ambassadör för en oavvislig ersättningsrätt i dina kanaler  – inte minst genom att tydligt signalera missnöje med dagens ersättningssystem

Deadline för medlemsländerna att genomföra direktivet är juni 2021

Arbetet pågår för fullt i regeringskansliet. Det är av största vikt att svenska politiker förstår att det finns ett missnöje och en oro i branschen för hur villkoren ser ut idag, och över den orättvisa som vuxit fram. Ju fler som sprider detta budskap, desto bättre.