Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI visar goda resultat för 2019, men flaggar samtidigt för tuffare tider

Se filmen om årets resultat för en kortfattad sammanfattning.

SAMI har idag 64 internationella avtal som tillsammans täcker musikanvändningen i 51 länder, och är därmed den utövarorganisation som globalt har flest aktiva avtal på utövarområdet.

– Den internationella insamlingen är viktig för SAMI:s artister och musiker och har utvecklats väl under lång tid nu. Ungefär hälften av de artister och musiker som årligen får ersättning från SAMI får också internationella ersättningar. En så hög andel kan bara Storbritannien matcha! Sverige har en i verklig mening internationell musikbransch, säger Stefan Lagrell.

Årets totala utbetalning till artister och musiker uppgick till 152 miljoner kronor. Det är en minskning från föregående år, som beror på ovanligt stora utbetalningar av retroaktiva ersättningar från internationella sällskap under både 2017 och 2018.

– När det gäller utbetalning och distribution ska man vara försiktig med att titta på enskilda år, då bland annat retroaktiva ersättningar kan skapa stora variationer. Utbetalningarna 2019 innebär en återgång till normala utbetalningsnivåer – över tid har vi under många år haft en kraftigt positiv trend. Även om den nu sannolikt kommer att få ett hack i kurvan i och med följderna av Coronakrisen.

Utöver utbetalningarna under 2019 har SAMI även avsatt 202 miljoner kronor för framtida utbetalningar. Det är pengar som kommer att betalas ut till artister och musiker under kommande år och motsvarar en ökning med tolv procent jämfört med föregående år.

– Nu när den värsta krisen på många år drabbar artister och musiker är vi extra glada att ha ett starkt år bakom oss. Vi har satt av ovanligt stora summor för kommande utbetalningar, vilket ger oss möjlighet att betala ut mycket ersättningar under det här svåra året.

– Vi kommer att få ut mycket pengar till artister och musiker under 2020. Och vi får ut dem snabbare än vanligt. Men det kommer att bli betydligt tuffare framåt. Vi ska nog tyvärr räkna med att SAMI:s intäkter kommer att minska drastiskt som en följd av den här krisen, och i förlängningen därmed även SAMI:s utbetalningar till artister och musiker, säger Stefan Lagrell.

SAMI i siffror 2019: 

  • Total insamling: 239 Mkr (+10%)
  • Total utbetalning: 152 Mkr (-24%)
  • Ersättning avsatt för framtida utbetalning: 202 Mkr (+12%)
  • Antal anslutna i slutet av året: 42 742 (+4%)
  • Antal anslutna som fick ersättning under 2019: 12 392
  • 15 791 nya låtar registrerades, totalt finns nu 2,67 miljoner låtar i SAMI:s register
  • Förvaltningskostnad: 16% (-3%)

Läs mer i SAMI:s årsredovisning (pdf)