Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Den 30 juni gör vi årets femte utbetalning

Även den här utbetalningen innehåller både svenska och internationella ersättningar. De svenska ersättningarna består av pengar vi samlat in för utlåning av fonogram på bibliotek 2018, kommersiell radio och tv, webbersättningar och för vidaresändning. Vi betalar även ut pengar som vi samlat in i juni via våra internationella avtal med organisationerna i Sydkorea, Lettland, Frankrike, Slovenien och Ryssland.

Logga in på Mina Sidor för mer information om din eventuella utbetalning.

Nästa ordinarie utbetalning gör vi den 30 september.