Meny

Lotta har jobbat på SAMI sedan 1985 och är en av de som arbetat längst i organisationen. Då arbetade bara fem personer på SAMI, att jämföra med dagens 35 anställda. Lotta började jobba på Medlemsservice, sen på ekonomiavdelningen, vidare till marknadsavdelningen och nu är hon tillbaka på Medlemsservice! Har du på något sätt varit i kontakt med SAMI sedan 1985 är det alltså inte helt omöjligt att det är Lotta du har pratat med. På dagarna arbetar hon med att svara på frågor från medlemmar, ser till att informationsutbytet mellan SAMI och utländska sällskap blir rätt och att ersättningarna hamnar hos rätt person.

Tack Lotta, för allt jobb du gör så artister och musiker får betalt för sitt arbete!