Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Nu börjar vi samla in tilläggsersättning

Vad omfattas av den nya ersättningen? 

Tilläggsersättningen omfattar alla inspelningar som är upphovsrättsligt skyddade i Sverige och som getts ut under eller efter 1963. En förutsättning är också att det medverkat musiker som skrivit över rättigheterna till skivbolaget mot en engångsersättning.

Tilläggsersättning ska betalas för varje år som tillkommit i och med den nya lagstiftningen, det vill säga mellan 50 och 70 år efter att inspelningen först getts ut.

Vem har rätt till tilläggsersättning?

Tilläggsersättning ska betalas till de medverkande artister eller musiker som mot en engångsersättning överlåtit sina rättigheter till inspelningen till skivbolaget. Även om det typiskt sett är fråga om medverkan som studio- eller bakgrundsmusiker som normalt inte får betalt i form av royalty, är det viktigt att uppmärksamma att det alltså är betalningsmodellen för överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheterna som är bestämmande och inte den medverkandes roll på inspelningen.

Vem betalar?

Skivbolag som har rätten att exploatera inspelningen i Sverige har också ansvaret för att betala tilläggsersättningen. Det som avgör vem som är betalningsskyldig är alltså vem som har rätten att:

  • framställa exemplar för spridning till allmänheten
  • tillgängliggöra inspelningen on-demand och genom all form av digital distribution
  • förfoga över inspelningen (till exempel för ljudläggning av film/videoklipp etc)

Tilläggsersättningen kan aldrig förhandlas bort. Rätten gäller oberoende av vad som kan ha avtalats mellan den medverkande och skivbolaget. Den gäller också oavsett av om man är medlem i SAMI eller ej, och tillkommer såväl svenska som utländska musiker. SAMI:s insamling kommer alltså omfatta alla som är berättigade till ersättning.

Ersättningen som samlas in kommer att synas på utbetalningarna från och med 2021.