Meny

De svenska ersättningarna består till största del av ersättningar som vi samlat in för utlåning av fonogram på bibliotek så kallad fonogramersättning, privatkopieringsersättningar och ersättningar för vidaresändning.

Vi betalar även ut ersättningar som vi samlat in via våra internationella avtal med organisationerna i USA, Tyskland, Norge, Slovakien, Storbritannien, Belgien, Holland, Brasilien, Lettland, Litauen och Österrike.

Logga in på Mina Sidor för mer information om din eventuella utbetalning!

Nästa ordinarie utbetalning gör vi den 5 mars 2021.