Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Oavvislig ersättningsrätt i fokus på webbinarium

 

Inbjudna talare var:

  • Marco Giorello, ansvarig för Europeiska kommisionens upphovsrättsliga enhet
  • Raquel Xalabarder, professor vid Universitat Oberta de Catalunya, Spainien
  • José María Montes, chef över Legal and International Affairs, AISGE/ vice ordförande, AEPO-ARTIS
  • Bruno Boutleux, vd, ADAMI, Frankrike

Diskussionen visade med önskvärd tydlighet vikten av att en oavvislig ersättningsrätt för artister och musiker införs inom ramen för EU:s nya upphovsrättsdirektiv.

 

Vill du veta mer?