Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI träffar avtal med den indiska organisationen ISRA

Även om filmmusik eller så kallad Bollywoodmusik är det första många tänker på när man pratar om indisk musik, så är Indien en av världens största musikmarknader med en mycket stor tillväxtpotential. Tack vare en snabbt växande tillgång till internet och strömmande musik gäller det inte bara för inhemsk musik utan också för internationell repertoar.

– ISRA har relativt nyligen utökat sin verksamhet till att omfatta ersättningar för utövare, vilket innebär att arbetet med att förhandla och samla in ersättningar än så länge är i ett uppstartsskede. SAMI tycker ändå att det är viktigt att redan i ett tidigt skede ha ett avtal avseende musikanvändning i Indien på plats, säger SAMI:s vd Stefan Lagrell.

ISRA:s insamling omfattar i dagsläget bara ersättningar för vokalartister (”singers”) som är eller utgör del av huvudartist (så kallade Featured Artists). På sikt hoppas organisationen kunna bredda sitt uppdrag till att omfatta alla medverkande artister och musiker, något som representationsavtal med SAMI och andra utländska utövarorganisationer kan bidra till.

Enligt avtalet ska en första utväxling ske under 2021 och omfattar framföranden under åren 2018-2020.

 

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) grundades 1963 och är den kollektiva förvaltningsorganisationen i Sverige som bevakar artister och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell lagstiftning. SAMI representerar över 46 000 artister och musiker, både nationellt och internationellt, och samlar in upphovsrättslig ersättning till medlemmarna när deras musik framförs offentligt. Bara i Sverige betalar cirka 36 000 musikanvändare för att få använda musik i sin verksamhet. Internationellt har SAMI 66 avtal i 53 länder, vilket gör SAMI till en av de organisationer som har flest aktiva avtal för artister och musiker över hela världen. SAMI arbetar ständigt för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i insamlingen för att öka intäkterna för utövande såväl i Sverige som internationellt.