Meny
    sami.se » Nyhet »
  • SAMI:s system säkrade efter hackerintrånget

SAMI har nu med hjälp av det externa säkerhetsföretaget identifierat och vidtagit åtgärder för att omedelbart stärka säkerheten och skydda systemen mot både den aktuella aktören och mot eventuella framtida försök till intrång. Vi har säkerställt att inga data har manipulerats, förstörts eller krypterats i våra system, och vi har höjt säkerhetsnivån på flera områden. Vi fortsätter också samarbeta med polisen och berörda myndigheter.

Nu öppnar vi åter våra digitala tjänster så att våra medlemmar kan komma åt Mina Sidor och registrera nya SAMI-listor. Även om systemen nu är säkrade och det inte finns några tecken på att några data har manipulerats, så vill vi för säkerhets skull ändå uppmana våra medlemmar att logga in på Mina Sidor och kontrollera sina uppgifter.

Vi vill också tacka alla medlemmar för visat tålamod och förståelse.

Om du har ytterligare frågor, kontakta Medlemsservice på medlemsservice@sami.se eller 08-453 34 37.