Meny

Snart är det dags för SAMI:s årliga föreningstämma och om du vill kunna vara med och påverka måste du vara medlem med rösträtt. Alla som har fått två SAMI-utbetalningar och redan är ansluten till SAMI har rätt att ansöka om att bli medlem med rösträtt. Skicka en undertecknad och bevittnad skriftlig ansökan med post. Styrelsen beslutar om medlemskap på nästkommande styrelsemöte. Har du redan rösträtt sedan tidigare behöver du inte göra någon ny ansökan.

Villkor för medlemskap: 

  • är ansluten till SAMI
  • har fått ersättning vid två utbetalningstillfällen
  • själv står som innehavare av rättigheterna

Skicka in din ansökan om medlemskap till Söder Mälarstrand 75, 118 25 Stockholm.

Hämta blankett för ansökan →