Meny

Inför varje utbetalning utför SAMI noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att rätt ersättningar betalas ut till rätt mottagare. På grund av att ett omfattande arbete med att fördela ersättningar skett under början av 2021 behöver vi utöka tiden för kvalitetskontroller inför utbetalningen i mars.

Tyvärr innebär det att vi i sista minuten måste flytta fram utbetalningen, som istället kommer att ske den 26 mars.

I och med att vi tvingas senarelägga utbetalningen kommer vi emellertid få med utlandsersättningar som nyligen har betalats till SAMI. Det är särskilt glädjande eftersom SAMI i dagarna har fått en rekordstor inbetalning om hela 45 miljoner kronor från tyska GVL och som vi räknar med att hinna fördela och inkludera i den kommande utbetalningen.

Vi beklagar förseningen och hoppas på er förståelse.

 

Har du frågor? Mejla medlemsservice@sami.se eller ring 08-453 34 37.