Meny

Foto: Linda Eliasson

Vad betyder musik för dig?

För mig betyder musik mycket och är förknippat med glädje. Sen jag fick barn har jag mindre att säga till om vad gäller valet av musik här hemma och konsertupplevelserna är mer sällsynta men jag hoppas det snart blir ändring på det.

Vad tycker du är viktigast för att stärka musikers och artisters försörjningsmöjligheter framöver?

Pandemiåret har verkligen visat hur beroende många är av live-uppträdanden och politiker på alla nivåer behöver stötta upp möjligheterna att arrangera konserter. Det gäller alltifrån stöd till arrangörer till att möjliggöra att det finns platser att uppträda på. En kartläggning från Svenska Live för något år sedan visade att det på många håll i landet saknas mellanstora scener och sedan dess har både pandemin och förtätningen i städerna stängt igen flera ställen. Jag tror också det är väldigt viktigt med den egna organiseringen för att kunna vara en stark motpart i förhandlingar och sätta press på övriga aktörer i branschen. En tredje viktig fråga är förstås upphovsrättsfrågan.

Hur ser du på upphovsrättens framtid i spåren av den mycket snabba digitaliseringen?

Det är en central fråga där vi behöver balansera mellan de positiva delarna som digitaliseringen innebär, som ökad tillgänglighet och möjligheter till spridning och de negativa delarna, som minskad kontroll och svårigheter att få betalt. Jag tror det här är en fråga som behöver en internationell lösning och det finns viktiga förslag i det EU-direktiv som snart ska komma till riksdagen.

Musiker och artister får i dag sällan betalt för musik som spelas ”on-demand” via streaming-tjänster. Därför kämpar SAMI för att införa en oavvislig ersättningsrätt som inte ska gå att avtala bort. Hur ser du och V på detta?

Vi är försiktigt positiva till det och hoppas att den utredning som regeringen tillsatt kan hitta fram till en modell som ger musiker och artister ökade intäkter.