Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Modern upphovsrätt – en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

– Det är bra att frågor kring upphovsrätten diskuteras. Särskilt när det gäller musiker och artister eftersom deras ställning i musikbranschens ekosystem behöver stärkas. Införande av en oavvislig rätt till ersättning är ett bra steg i den riktningen, säger Stefan Lagrell, vd SAMI.

– De förslag som ska utredas är viktiga för att modernisera upphovsrätten, innebär en utveckling av tidigare rättigheter och kan stärka den svagare avtalsparten, säger Ulrika Wendt, jurist och samhällspolitiskt ansvarig, SAMI.

Artikeln finns i sin helhet här: Modern upphovsrätt – en förutsättning för framgångsrikt musikskapande