Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Ny utredning kan ge artister och musiker bättre ersättning

Våren 2019 antog Europaparlamentet ett nytt direktiv på upphovsrättsområdet. Implementering av detta i svensk rätt pågår just nu. Enligt direktivets 18:e artikel ska utövare garanteras ”lämplig och proportionell” ersättning när de ”överlåter sina rättigheter avseende utnyttjandet av deras verk eller andra alster”. Detta visar att EU inte anser att dagens ersättningssystem fungerar och att det krävs nya mekanismer som säkerställer att utövare får skälig ersättning för sitt arbete. SAMI har därför föreslagit införandet av en oavvislig rätt till ersättning.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på artister och musiker och nu överväger att införa en oavvislig rätt till ersättning. Läget under pandemin är dock närmast akut och vi menar att detta hade kunnat göras som en del i implementeringen av EU: s upphovsrättsdirektiv redan nu till sommaren, säger Stefan Lagrell, vd för SAMI.

Utredningen ska också överväga möjligheten att införa en alternativ tvistelösning mellan upphovspersoner eller utövande konstnärer och de som förvärvar rättigheter till nyttjande av deras verk eller framföranden. Ansvarig utredare är justitierådet Dag Matsson och betänkandet ska lämnas i maj 2022.

– Vi kommer att noga följa arbetet i utredningen och räknar med att de kommer att väga in EU:s konstaterande att utövare ska garanteras lämplig och proportionell ersättning samt att nuvarande ersättningssystem inte fungerar i detta avseende, säger Ulrika Wendt, jurist och samhällspolitiskt ansvarig på SAMI.

För mer information kontakta:

Stefan Lagrell, VD, SAMI
08 453 34 70, stefan.lagrell@sami.se

Ulrik Wendt, jurist och samhällspolitiskt ansvarig, SAMI
08-453 34 26, ulrika.wendt@sami.se

Läs mer om utredningen här ⭢