Meny

Septemberutbetalningen innehåller både svenska och internationella ersättningar. De svenska ersättningarna består till största del av ersättningar som vi samlat in för offentligt framförande men också av privatkopieringsersättningar och ersättningar för vidaresändning.

Vi betalar även ut ersättningar som vi samlat in under juli – september via våra internationella avtal med organisationerna i Brasilien, Litauen, Schweiz, Spanien, Holland, Ungern, Kroatien, Kanada, USA, Tyskland, Lettland, Serbien, Sydkorea, Belgien, Storbritannien, Polen, Danmark, Norge och Finland.

Logga in på Mina Sidor för att se om du får utbetalning →

 

Nästa utbetalning gör vi den 10 december.