Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Havererad ersättningsutredning – ett svek mot svenska musiker

– Det var hög tid för ett helhetsgrepp i frågan om hur lagstiftningen skulle kunna anpassas till en alltmer digitaliserad värld med nya affärsmodeller. Men utredningen saknar förslag på verkningsfulla åtgärder såväl som en igenkännbar verklighetsbeskrivning och djupare analys. Den bygger snarare på resonemang som de stora tech-bolagen brukar föra fram, vilket är mycket frustrerande, säger Jan Granvik, ordförande i SAMI:s styrelse.

– Vi ser inte det här som ett seriöst försök att ta tag i de uppenbara problemen. I en tid då reformbehovet är stort, akut och uppenbart kan man bara se utredningen som ett haveri. Det är ett svek mot de artister och musiker som ligger bakom den musik som konsumeras, säger Stefan Lagrell, vd för SAMI.

Redan Konstnärspolitiska utredningen slog fast att den digitala utvecklingen gör det svårare för utövare och upphovspersoner inom alla konstformer att ta betalt för sina verk och prestationer. Detta gäller i synnerhet för musiker. Utredaren anser ändå att det inte behövs några substantiella förändringar.

SAMI menar att man borde undersöka behoven för landets musiker och artister på riktigt, samt identifiera olika sätt att säkerställa skälig ersättning. Förebilder för den typen av utredningar finns i andra länder, inte minst Storbritannien där genomförandet av en utredning med omfattande hearings har bidragit till en kraftigt ökad förståelse för problemens omfattning.

Jan Granvik fortsätter:

– Utredaren utgår från en missvisande beskrivning av musikmarknaden. Vi vill uppmana justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter att slänga hela utredningen, och tillsätta en helt ny och seriös streamingutredning liknande den i Storbritannien.

Sverige är EU:s ledande musikexportland, och en av de största streamingtjänsterna för musik drivs av ett svenskt bolag. Med detta följer ett stort ansvar. Åtgärder som vidtas i Sverige kommer att påverka långt fler än svenska musiker och artister, och dessutom påverka bilden av Sverige internationellt. De stora streamingplattformarna har idag en monopolliknande ställning medan skäliga ersättningar till musiker som skapar innehållet har uteblivit helt. Den negativa spiralen med allt skevare villkor i musikbranschen måste motverkas menar SAMI.

– Musiker och konstnärer måste kunna få skäligt betalt när det som de har skapat konsumeras. Det handlar om att värna enskilda personers möjligheter till försörjning, ett rikt kulturliv – och det som kallats det svenska musikundret, säger Stefan Lagrell.

Läs utredningen från Storbritannien:
House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee
Economics of music streaming